• آموزش ویژه همکاران روابط عمومی ادارات شهرستان


 

ماژول رسانه :

Media
 

بخش اول:

 • ایجاد رسانه
 • ارسال دسته ای رسانه
 • فهرست رسانه ها
  دانلود فایل
 
 

ماژول آلبوم:

album
 

بخش اول:

 • ایجاد آلبوم
 • فهرست آلبوم ها
 • گروه بندی آلبوم ها
 • افزودن کادر پویا و نمایش آلبوم در سایت
 دانلود فایل
 

 ماژول مدیریت محتوا:

cms
            cmscms 
 

بخش اول:

 • ایجاد صفحه
 • مشخصات کلی صفحه
 • افزودن کلیدواژه
 • تنظیمات صفحه
 

بخش دوم:

 • افزودن اطلاعات در کادر ایستا
 • افزودن اطلاعات در کادر پویا
 • حذف نمودن کادر و صفحه
 • کاربرد آیکن‌های مربوط به مدیریت صفحات

بخش سوم:

 • تعیین سطح دسترسی کاربران سمپا در cms
 • تعیین سطح دسترسی اعضای سایت در صفحات
  دانلود فایل   دانلود فایل  دانلود فایل
 

 ماژول اخبار:

news
            news 
 

بخش اول:

 • ایجاد خبر
 • اخبار در حال تولید،منتشرشده و معلق
 • بایگانی اخبار
 • گزارش گیری
 

بخش دوم:

 • تعیین نوع خبر
 • تعیین نوع انتشار
 • گروه بندی خبر
 • افزودن کادر پویا و نمایش اخبار در سایت
 
   دانلود فایل
 دانلود فایل 
 

ماژول پیوندها:

 links 
 

بخش اول:

 • افزودن پیوند جدید
 • فهرست پیوندها
 • گروه بندی پیوندها
 • افزودن کادر پویا و نمایش پیوندها در سایت
 
 دانلود فایل 

         


ماژول RSS:

 RSS 
 

بخش اول:

 • افزودن کانال ارتباطی
 • فهرست کانال های ارتباطی
 • افزودن کادر پویا و نمایش کانال ارتباطی در سایت
 
 دانلود فایل 
 

ماژول مقالات:

 article 
 

بخش اول:

 • افزودن مقاله جدید
 • فهرست مقالات
 • گروه بندی مقالات
 • افزودن کادر پویا و نمایش مقالات در سایت
 
 دانلود فایل 

         


        


 • دانلود پی دی اف نحوه ساختن فرم ها

 • ماژول بریده جراید