ثبت نام آزمون ادواری

علاقه مندان به شرکت در آزمون ادواری استاندارد های مهارت های فرهنگ وهنر می توانند جهت ثبت نام به سایت:

Amoozeshehonar.farhang.gov.ir مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام از 23شهریور تا ساعت24روز جمعه 29شهریور