• مقدمه

 

به نظر می رسد دانستن مقداری از قواعد علم تجوید بعضی از مخارج حروف و برخی از صفات برای هر مسلمانی لازم است؛ چرا که هر کسی موظف است حداقل نمازهای پنج گانه خود را صحیح بخواند و این جز با دانستن مقداری از این علم، میسر نیست .  

معنای تجوید

تجوید در لغت به معنای نیکو گردانیدن است و مترادف با کلمه تحسین. و در اصطلاح عبارت است از قواعد و دستورهای صحیح اداء کردن حروف از نظر مخارج، صفات و احکام آن.

در ادامه با همکاری معاونت محترم بخش عترت و قرآن اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد بوشهر با آموزش کامل تجوید در خدمت شما هستیم .