بانک اطلاعاتیآموزشگاه آزاد سینمایی استان بوشهر

آموزشگاه آزاد سینمایی استان بوشهر

آموزشگاه آزاد سینمایی استان بوشهر

ردیف

نام آموزشگاه

نام مدیر

سال تأسیس

تلفن

مکان

1

بوشهر

ابراهیم عباسی

1385

09171703139

بوشهر

2

 خانه هنر

شیما جوادپور

1389

09124576604

بوشهر

 3 هفت مژده غضنفری
 1398 09173711989 بوشهر