• پروژه های فرهنگی در دست احداث استان

پروژه های فرهنگی در دست احداث استان بوشهر در سال 1393

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان

اعتبار مصوب

دستگاه مجری

پیشرفت فیزیکی پروژه ( درصد)

پیش بینی سال اتمام پروژ

1

احداث پلاتو مجتمع فرهنگی هنری گناوه

گناوه

1500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

40

93

2

تکمیل کتابخانه روستای شاهیجانی

دشتستان

110

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

93

3

تجهیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

بوشهر

700

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

70

93

4

تجهیز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد جم

جم

100

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

30

93

5

تکلمیل دو مجتمع فرهنگی مذهبی در اهرم

تنگستان

1500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

70

93

6

تعمییر و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری کنگان

کنگان

1000

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

93

7

تعمییر و تجهیز کانون فرهنگی امام هادی بوشهر

بوشهر

500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

30

93

8

تجهیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوشهر

بوشهر

150

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

20

93

9

تعمییر و تجهیز مجتمع فرهنگی دلوار

بوشهر

200

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

40

93

10

تعمییر و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری بوشهر

بوشهر

500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

60

93

11

تکمیل موسسه ابراهیم خلیل الله اهرم

تنگستان

500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

50

93

12

تکمیل کتابخانه و کانون 3 مسجد در دشتستان

دشتستان

467

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

30

93

13

تکمیل پلاتو مجتمع فرهنگی هنری دیلم

دیلم

400

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

40

93

14

تکمیل پلاتو مجتمع فرهنگی هنری دیر

دیر

700

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

70

93

15

تکمیل پلاتو مجتمع فرهنگی هنری بوشهر

بوشهر

500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

80

93

16

تکمیل پلاتو مجتمع فرهنگی هنری خورموج

دشتی

500

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

80

93

17

تعییر و تجهیز مجتمع فرهنگی هنری خورموج

دشتی

1000

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

20

93

18

تکمیل پلاتو مجتمع فرهنگی هنری اهرم

تنگستان

1000

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

90

93

19

احداث 3 مجتمع فرهنگی هنری در دشتستان

دشتستان

25500

اداره کل راه و شهرسازی

20

94

20

احداث مجتمع فرهنگی هنری ریز

جم

10000

اداره کل راه و شهرسازی

20

93

21

تکمیل خانه قرآن نظرآقا

دشتستان

4450

اداره کل راه و شهرسازی

70

93

22

احداث سالان اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری بوشهر

بوشهر

40000

اداره کل راه و شهرسازی

70

93

23

احداث فاز دوم مجتمع فرهنگی هنری برازجان

دشتستان

4700

اداره کل راه و شهرسازی

90

93

24

حداث مجتمع فرهنگی هنری عسلویه

عسلویه

45000

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

20

93

25

احداث تالار مرکزی بوشهر

بوشهر

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

15

93

جمع اعتبار :

140977

 

*مجتمع فرهنگی و هنری شهر شنبه که با کمک یک فرد خیر ، خریداری و تجهیز شده است، در خرداد ماه جاری به بهره برداری رسید و هم اکنون آماده ارایه ی خدمات فرهنگی و هنری به علاقمندان است.  تعداد و مبلغ اعتبار مصوب پروژه های فرهنگی در سه ماهه ی اول سال جاری، نسبت به دوره ی مشابه در سال گذشته، نزدیک به 20 %رشد داشته است.