• فضاهای فرهنگی و هنری در دست ساخت اداره کل

فضاهای فرهنگی و هنری در دست ساخت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر  1395

ردیف

شهرستان

نام مجتمع

حقوقی

عمومی

دولتی

مساحت زمین

زیربنا

سال شروع

سال بهره برداری

وضعیت

سالن نمایش

تعداد صندلی

نگارخانه

عکاس خانه

کلاس های آموزشی

تعداد پرسنل

1

بوشهر

تالار مرکزی بوشهر

*

14000

1388

در حال ساخت

1

0

0

0

0

0

2

عسلویه

مجتمع فرهنگی عسلویه

*

7000

88

در حال ساخت

1

3

دشتستان

مجتمع فرهنگی سعدآباد

*

4041

1850

88

93

در حال ساخت

1

4

دشتستان

مجتمع فرهنگی شبانکاره

*

3085

1850

88

93

در حال ساخت

1

5

دشتستان

مجتمع فرهنگی آب پخش

*

5153

1850

88

93

در حال ساخت

1

6

دشتستان

فاز دوم مجتمع فرهنگی برازجان(سالن نمایش)

*

9200

970

88

93

در حال ساخت

1

0

0

0

0

0

7

جم

مجتمع فرهنگی ریز

*

4000

1800

89

93

در حال ساخت

1

8

تنگستان

مجتمع فرهنگی دلوار

*

2000

2330

92

94

تنظیم پیمان

1

9

دیر

سالن فرهنگی آبدان

*

1000

300

92

94

تنظیم پیمان

1

10

کنگان

مجتمع فرهنگی بنک

*

1000

1200

92

94

تنظیم پیمان

1