• فضاهای فرهنگی و هنری در دست ساخت اداره کل

فضاهای فرهنگی و هنری در دست ساخت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر  1397

ردیف

شهرستان

نام مجتمع

حقوقی

عمومی

دولتی

مساحت زمین

زیربنا

سال شروع

سال بهره برداری

وضعیت

سالن نمایش

تعداد صندلی

نگارخانه

عکاس خانه

کلاس های آموزشی

تعداد پرسنل

1

بوشهر

نگارخانه*

403 364

1397

1398

نیمه فعال

0

0

1

0

0

0

2

دیر

نگارخانه*

403

364

1397

1398

فعال

0

0​ 1 ​0
0​ 0​

3

کنگان

نگارخانه*

403

364

1397

1398

نیمه فعال

0

0​ 1 0​ 0​ 0​

4

گناوه

نگارخانه*

403

364

1397

1398

تعطیل

0

0​ 1 0​ 0​ 0​