• موسسات فرهنگی هنری و آموزشی استان

مؤسسات فرهنگی هنری و آموزشی استان بوشهر

ردیف

نام موسسه

مدیر مسئول

تاریخ صدور مجوز

نوع فعالیت

تلفن

مکان

آدرس

1

موسسه فرهنگی هنری دی بآذر

فرزانه خضری خواجه

1380

فرهنگی هنری تبلیغاتی

 

بوشهر

بوشهر ـ خیابان لیان ـ روبرو  پاساژ میلاد- ـ ساختمان سیاهوشی

2

موسسه فرهنگی هنری پژواک هفت

مژگان عوض پور

1381

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

بوشهر

بوشهر ـ روبروی پاساژ ملت

3

موسسه فرهنگی هنری دنیای زبان

روزیتا  محمدرستمی

1381

فرهنگی آموزشی

 

خورموج

خورموج ـ خیابان شهید رجایی ) فلکه شهید مهدوی (ـ طبقه دوم ـ بانک ملی شعبه بازار

4

موسسه فرهنگی هنری فرزا نگان جنوب

خلیل شیخیانی

1381

فرهنگی،هنری، ـ آموزشی

 

خورموج

خورموج ـ خیابان شهید مطهری ـ جنب داروخانه رکنی

5

موسسه فرهنگی هنری راه مولی

زینب صفایی

1381

فرهنگی، هنری، تبلیغاتی

 

بوشهر

بوشهر ـ خیابان عاشوری ـ کوچه شهید زنده پـی مجتمـم مـارال 9 ـ طبقه همکف ) منزل (

6

موسسه فرهنگی پژوهشی اندیشه مبین

محمدرضا بحرانی

1381

فرهنگی، پژوهشی

 

بوشهر

بوشهر ـ خیابان ولیعصر- ساختمان فیوض طبقه 3

7

موسسه فرهنگی،آموزشی دیهیم جم

احمد سلیمانی

1381

فرهنگی  آموزشی

 

عالی شهر

عالی شهر ـ فاز یک م نازل سازمانی جهادسازندگی ـ کوچه دوم

8

موسسه فرهنگی، آموزشی خردمند

حمید پوراکبری

1381

فرهنگی  آموزشی

 

کاکی

کاکی ـ نرسیده به چهارراه برق ـ ساختمان فرهنگسرا

9

موسسه فرهنگی، آموزشی ایمان پژوهش

زینب شاروبندی

1382

فرهنگی آموزشی

 

برازجان

برازجان ـ میدان فردوسی

10

موسسه فرهنگی هنری ندای دانش

سید ابراهیم حسینی زاده

1382

فرهنگی آموزشی

 

برازجان

برازجان ـ خیابان شهید چمران ـ کوچه روبروی مسجد صیادی ـ کوچه اول سمت چپ

11

موسسه فرهنگی هنری راه بهروزی

محمد بهروزی

1382

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

بوشهر

بوشهر ـ خیابان بعثت ـ پایین تــر از کتابخانــه مصــلحیان ) منزل (

12

موسسه فرهنگی هنری معراج نور

غلامرضا معروفی

1382

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

چغادک

چغادک کوچه دوم شهید علی نگهبان

13

موسسه فرهنگی، پژوهشی کنکاش تحقیق

حسین نیکو

1382

فرهنگی، پژوهشی

 

برازجان

برازجان ـ خیابان الفتح ـ پاساژ استوار ـ طبقه دوم

14

موسسه فرهنگی هنری سیره النبی

ابراهیم اوستاد

1382

فرهنگی آموزشی

 

کاکی

کاکی

15

موسسه فرهنگی هنری آوای نور

سید اسدالله حسینی

1382

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

بوشهر

بوشهر ـ رهنمایی و رانندگی ـ خیابان دبستان شهید باهنر ـ حافظ پالک 11 ) منزل (

16

موسسه فرهنگی هنری آفتاب معرفت

فاطمه اسماعیلی

1383

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

گناوه

گناوه خیابان معلم

17

موسسه فرهنگی هنری پدیده دانش

سید یونس محمدی

1383

فرهنگی پژوهشی

 

بوشهر

بوشهر ـ خیابان ولیعصر ـ صدا و سیمای مرکز بوشهر ) محل کار )

18

موسسه فرهنگی هنری پویای دشتستان

سیده مرضیه صمدی

1383

فرهنگی،هنری، آموزشی

 

برازجان

برازجان ـ برازجان طالقانی ) سازمانی ( روبروی بنیاد شهید

19

موسسه فرهنگی هنری معرفت آموز

کریم قربانزاده

1387

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشـهر خ امـام خمینـی کوچـه بوستان 9 پ 8

20

موسسه فرهنگی هنری خلیج فارس

جبار احمدی

1387

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بو شهر- خیابان امام خمینی- کوچه جانبازان طبقه دوم

21

موسسه فرهنگی هنری شهر خورشید بوشهر

اسماعیل شاهپیری

1388

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشهر خ امام روبروی یگان ویژه سابق ساختمان پزشکان دکتر امیری طبقه 4

22

موسسه فرهنگی هنری عصر دلوار

امیرحسین محتشم

1388

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشهر باغ زهرا روبروی مجتمع زیتون ساختمان برلیان طبقه 5 واحد 3

23

موسسه فرهنگی هنری سفیرلن فرهنگ مبین

احمد نصیری

1389

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشهر خیابان خلیج فارس کوچه نسیم 21

24

موسسه فرهنگی هنری حدیث اندیشه پارس

محسن ملکوتی

1389

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشهر خیابان امام روبروی یگان ویژه سابق ساختمان پزشک

25

موسسه فرهنگی هنری باز باران لیان

فولاد هلیله ای

1389

فرهنگی هنری

 

بوشهر

بوشهر خیابان سنگی کوچه گلخونه

26

موسسه فرهنگی هنری اندیشه سازان راه نو جنوب

مجید جعفری

1389

فرهنگی هنری

 

گناوه

گناوه جاده برازجان جنب ترمینال انتهای کوچه منبع آب


موسسات فرهنگی هنری و آموزشی

ردیف

نام موسسه

مدیر مسؤل

تاریخ صدور مجوز

نوع فعالیت

مکان

1

موسسه فرهنگی هنری دی بآذر

معصومه ایزدجو

1380

فرهنگی هنری تبلیغاتی

بوشهر

2

موسسه فرهنگی هنری پژواک هفت

مژگان عوض پور

1381

فرهنگی هنری آموزشی

بوشهر

3

موسسه فرهنگی هنری دنیای زبان

روزیتا محمد رستمی

1381

فرهنگی آموزشی

خورموج

4

موسسه فرهنگی هنری فرزانگان جنوب

خلیل شیخیانی

1381

فرهنگی هنری آموزشی

خورموج

5

موسسه فرهنگی هنری راه مولی

زینب صفایی

1381

فرهنگی هنری تبلیغاتی

بوشهر

6

موسسه فرهنگی پژوهشی اندیشه مبین

محمدرضا بحرانی

1381

فرهنگی پژوهشی

بوشهر

7

موسسه فرهنگی،آموزشی دیهیم جم

احمد سلیمانی

1381

فرهنگی آموزشی

عالیشهر

8

موسسه فرهنگی، آموزشی خردمند

حمید پوراکبری

1381

فرهنگی آموزشی

کاکی

9

موسسه فرهنگی، آموزشی ایمان پژوهش

زینب شاروبندی

1382

فرهنگی آموزشی

برازجان

10

موسسه فرهنگی هنری ندای دانش

سید ابراهیم حسینی زاده

1382

فرهنگی آموزشی

برازجان

11

موسسه فرهنگی هنری راه بهروزی

محمد بهروزی

1382

فرهنگی هنری آموزشی

بوشهر

12

موسسه فرهنگی هنری معراج نور

غلامرضا معروفی

1382

فرهنگی هنری آموزشی

چغادک

13

موسسه فرهنگی، پژوهشی کنکاش تحقیق

حسین نیکو

1382

فرهنگی پژوهشی

برازجان

14

موسسه فرهنگی هنری سیره النبی

ابراهیم اوستاد

1382

فرهنگی آموزشی

کاکی

15

موسسه فرهنگی هنری آوای نور

سید اسدالله حسینی

1382

فرهنگی هنری آموزشی

بوشهر

16

موسسه فرهنگی هنری آفتاب معرفت

فاطمه اسماعیلی

1383

فرهنگی هنری آموزشی

گناوه

17

موسسه فرهنگی هنری پدیده دانش

سید یونس محمدی

1383

فرهنگی پژوهشی

بوشهر

18

موسسه فرهنگی هنری پویای دشتستان

سیده مرضیه صمدی

1383

فرهنگی هنری آموزشی

برازجان