فهرست رسانه های چاپی استان

 

فهرست رسانه های چاپی مجوز دار استان بوشهر

 ردیف

عنوان نشریه 

 صاحب امتیاز

 مدیر مسئول

دوره انتشار 

 گستره توزیع

زمینه فعالیت 

آدرس دفتر نشریه 

 1

 Environmental Studics Of Persian Gulf

دانشگاه خلیج فارس 

مهدی محمدی 

 دو فصلنامه

 سراسری

 علوم پایه _ زیست شناسی

بوشهر 

 2

 Journal Of Oil Gas And Petrochemical Technology

 دانشگاه خلیج فارس

مهدی محمدی 

دو فصلنامه 

 سراسری

فنی و مهندسی _ شیمی 

بوشهر 

 3  آزاد نما
 محمد پای بست
 محمد پای بست
 ماهنامه
منطقه ای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، هرمزگان 
 اجتماعی، سیاسی
 بوشهر
 4  آفاق جم
 آرش براتی
 آرش براتی
 هفته نامه
استانی بوشهر 
 اجتماعی، سیاسی
 جم
 5  آوای بهارستان
 حمید آب آذر
 حمید آب آذر
 هفته نامه
استانی بوشهر 
 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
 بوشهر
 6  آوای فرزانگان
 جهانگیر فرد
 جهانگیر فرد
 هفته نامه
استانی بوشهر 
 اجتماعی، فرهنگی
بوشهر 
 7  آوای هامون (آوای دشتستان)
 اسماعیل حسام مقدم
 اسماعیل حسام مقدم
 دو هفته نامه
 استانی بوشهر
 اجتماعی، فرهنگی
 دشتستان
 8  اتحاد جنوب
 اکبر صابری
 اکبر صابری
 هفته نامه
 منطقه ای بوشهر، فارس
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
برازجان 
9
 ارغنون هامون
 اسماعیل حسام مقدم
اسماعیل حسام مقدم 
سالنامه 
 سراسری
حوزه علوم انسانی _ مطالعات میان رشته ای
دشتستان 
 10  انرژی پارس
 موسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروز
اطهر دارائی 
ماهنامه 
سراسری 
حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی _ صنعت انرژی 
عسلویه 
11
بامداد جنوب 
سید مالک حسینی
سید مالک حسینی 
روزنامه 
سراسری 
سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 12 بانیان آزادی 
عباس کمالی
عباس کمالی 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
جم 
 13 بچه های ساحل 
عباس قلی پور
عباس قلی پور 
فصلنامه 
 استانی بوشهر
فرهنگی، ورزشی 
 بوشهر
 14 بوشهر امروز 
موسسه غیرتجاری هوشمند رسانه امروز 
 مازیار هوشمند
 هفته نامه
استانی بوشهر 
اجتماعی، اقتصادی 
بوشهر 
15
به فکر شهر (فکرشهر) 
 نرگس محمدزاده فرد
نرگس محمدزاده فرد 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی 
دشتستان 
 16 بیرمی 
یونس جعفری 
یونس جعفری 
هفته نامه 
محلی بوشهر، تنگستان 
 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
تنگستان 
 17 پارس جنوبی 
مازیار هوشمند 
مازیار هوشمند 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، اقتصادی 
عسلویه 
18 
پارس فیدار 
حامد حشمت نیا 
حامد حشمت نیا 
فصلنامه 
منطقه ای بوشهر، فارس، هرمزگان 
اجتماعی، اقتصادی 
عسلویه 
19
پهلوان لیان 
علی فکی 
علی فکی 
دو هفته نامه 
استانی بوشهر 
ورزشی 
بوشهر 
 20
پیام عسلویه 
موسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروز 
مازیار هوشمند 
روزنامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 21 پیغام 
 رضا معتمد
 رضا معتمد
 هفته نامه
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
22
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی (تحقیقات زبان و ادب فارسی)
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 
سید جعفر حمیدی 
فصلنامه 
سراسری 
علوم انسانی _ زبان و ادبیات فارسی 
بوشهر 
 23 ثلاث جنوب 
مصطفی صفایی
مصطفی صفایی
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
کنگان 
 24  جنوب امروز
 سید حسین جعفری
 سید حسین جعفری
 هفته نامه
منطقه ای بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان 
فرهنگی، ورزشی 
 بوشهر
25
جوان جنوبی 
 حجت عبدالهی پور
 حجت عبدالهی پور
سالنامه 
استانی بوشهر 
فرهنگی، ورزشی 
کنگان 
 26 چشم انداز جنوب 
غلامعلی قاضی زاده 
غلامعلی قاضی زاده 
هفته نامه 
منطقه ای بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، فارس، هرمزگان 
 سیاسی، فرهنگی، ورزشی
بوشهر 
27
خارگ امروز 
حامد عرب زاده 
حامد عرب زاده 
دو فصلنامه 
محلی بوشهر، بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر 
 28 خبر بوشهر 
محمد حسین زارع 
 محمد حسین زارع
هفته نامه 
استانی بوشهر 
سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 29 خلیج فارس 
محمد احمدی 
علی احمدی 
هفته نامه 
سراسری 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 30 دریاکنار 
سید عیسی گلزار 
مهران سلطانی نژاد 
هفته نامه 
محلی بوشهر بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر 
 31 دریادلان 
غلامرضا کرمی 
غلامرضا کرمی 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی، هنری 
گناوه 
 32 دریای جنوب 
نصرالله شفیعی 
شهناز علمدار 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
33
دلوار 
امیرحسین محتشم 
امیرحسین محتشم 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
34
رویداد اقتصادی 
موسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروز 
 مازیار هوشمند
 هفته نامه
 سراسری
 اجتماعی، اقتصادی
 بوشهر
 35 رویداد پارس 
مازیار هوشمند 
مازیار هوشمند 
روزنامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، اقتصادی 
عسلویه 
 36  سراج ساحل
غلامحسین نجفی 
علی فقیه 
هفته نامه 
سراسری 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 37 سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 
فاضل امیری 
فصلنامه 
سراسری 
کشاورزی _ منابع طبیعی 

بوشهر 

 

 38  سنگار دیلم
 محمد بهبهانی
 محمد بهبهانی
 هفته نامه
 استانی بوشهر
 اجتماعی  
دیلم 
 39 شخصیت و تفاوتهای فردی 
دانشگاه خلیج فارس 
سید موسی گلستانه 
فصلنامه 
سراسری 
علوم انسانی _ روانشناسی 
بوشهر 
 40 صدای بندر 
محمد مظفری 
محمد مظفری 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
فرهنگی، ورزشی 
بوشهر 
 41 صدای بوشهر 
عبدالرسول میگلی نژاد 
عبدالرسول میگلی نژاد 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
42
صنعت و انرژی 
مهدی صدرائی 
مهدی صدرائی 
ماهنامه 
استانی بوشهر 
حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی _ صنعت انرژی 
بوشهر 
43
 عصر بوشهر
 وحید امیر
 وحید امیر
 هفته نامه
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی 
بوشهر 
 44 فدک 
سید کریم موسوی 
سید کریم موسوی 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
 اجتماعی، فرهنگی
 گناوه
 45 فرهنگ بوشهر 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر 
حمیده ماحوزی 
فصلنامه 
سراسری 
علوم انسانی _ علوم اجتماعی 
بوشهر 
46
 کرنجال
 غلامرضا شایان
غلامرضا شایان 
دو هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر 
 47 لیان 
شکرالله عطارزاده 
شکرالله عطارزاده 
هفته نامه 
منطقه ای بوشهر، خوزستان، فارس، کهگلویه و بویراحمد، هرمزگان 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 48  مدیریت زیست بوم گیاهی
 دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
 اسماعیل کوه گردی
فصلنامه 
سراسری 
کشاورزی _ جنگلداری 
بوشهر 
 49  مردم جنوب
 حبیب قاسمی
 حبیب قاسمی
 هفته نامه
 استانی بوشهر
 سیاسی، فرهنگی
 برازجان
 50  میگو و سخت پوستان
 پژوهشکده میگوی کشور
 عقیل دشتیان نسب
 دو فصلنامه
 سراسری
کشاورزی _ شیلات 
بوشهر 
51
نامه هامون 
 اسماعیل حسام مقدم
 اسماعیل حسام مقدم
 فصلنامه
 استانی بوشهر
فرهنگی، هنری 
دشتستان 
52
نبض ورزش خلیج فارس
 زهرا فاریابی
زهرا فاریابی 
فصلنامه 
استانی بوشهر 
ورزشی 
کنگان 
 53 نخل جنوب 
شهناز بشاری 
شهناز بشاری 
هفته نامه 
منطقه ای بوشهر، هرمزگان 
اقتصادی، فرهنگی 
بوشهر 
54
نخل و دریا 
راضیه بوستانی 
در حال تغییر 
ماهنامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
برازجان 
55
نسیم جم 
سیف الله حسنی پور 
سیف الله حسنی پور 
دو هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، فرهنگی 
جم 
56
نسیم جنوب 
امیر خلف پور 
یونس قیصی زاده 
هفته نامه 
استانی بوشهر 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 57  نصیر بوشهر
 حسن لاوری
 حسن لاوری
هفته نامه 
منطقه ای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، فارس 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
بوشهر 
 58 نفت جنوب 
 عبدالحمید شعرانی
 عبدالحمید شعرانی
 هفته نامه
 منطقه ای بوشهر، خوزستان
اجتماعی، اقتصادی 
 عسلویه
 59  نگین جم
 زکیه رضایی
 در حال تغییر
هفته نامه 
محلی بوشهر جم 
اجتماعی، فرهنگی 
جم 
 60  نگین دیلم
 مهدی توبلان
 مهدی توبلان
 هفته نامه
 استانی بوشهر
 فرهنگی، اقتصادی
دیلم 
 61  نمای ساحل
سازمان نظام مهندسی 
-
 فصلنامه
استانی بوشهر 
تخصصی 
 بوشهر
62
 نیاز بازار
شمسی فیصلی 
مازیار هوشمند 
 ماهنامه
استانی بوشهر 
اجتماعی، اقتصادی 
بوشهر 
 63 نیمدری 
صفیه رزاز 
صفیه رزاز 
 هفته نامه
منطقه ای بوشهر، فارس 
اقتصادی، فرهنگی 
 بوشهر