آمار سینما های فعال استان بوشهر

آمار سینماهای فعال استان بوشهر

ردیف

سینما

نام سالن

مالک

تعداد صندلی

شهرستان و سال ساخت

1

 مجتمع بهمن

فانوس

حوزه هنری

630

بوشهر- 43

2

 مجتمع بهمن

ساحل

حوزه هنری

120

بوشهر 85

3

 مجتمع بهمن

دریا

حوزه هنری

80

بوشهر 85

4

کانون پرورش فکری کودکان

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

280

بوشهر 83

5

فلات قاره

فلات قاره

شرکت نفت

280

خارک 80

6

شرکت گاز

ولی عصر

شرکت گاز

280

جم 79

7

شهید آوینی

شهید آوینی

فرهنگ و ارشاد اسلامی

450

بوشهر 88

 8 شهدای نیروگاه اتمی
 شهدای نیروگاه اتمی
 نیروگاه اتمی
 125 بوشهر _ 93
 9ولایت 
ولایت
پایگاه هوایی
 1100بوشهر _ 93

 


 

.