پایگاه های خبری استان

 

فهرست پایگاه خبری مجوز دار استان بوشهر

 

 

ردیف

نام پایگاه خبری

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

آدرس پایگاه اینترنتی

زمینه فعالیت

نشانی دفتر پایگاه 

1

آوای بوشهر

علی دانشمند

علی دانشمند

www.avayebushehr.ir

اجتماعی، سیاسی

بوشهر، جم

2

آوای پارسیان

اکبر عبدی

اکبر عبدی

www.avayeparsian.ir

اجتماعی، فرهنگی

بوشهر، دشتستان

3

آیینه جم

محمدرضا قیصری

محمدرضا قیصری

www.ayenejam.ir

اجتماعی، فرهنگی

بوشهر، جم

4

اتحاد خبر (اتحاد جنوب)

اکبر صابری

اکبر صابری

www.ettehadkhabar.ir

اجتماعی

بوشهر، دشتستان

5

اخبار وحدتیه

هادی باقرزاده

هادی باقرزاده

www.vahdatiyehnews.ir

اجتماعی

بوشهر، بوشهر

6

استان 24

محمد انصاری

محمد انصاری

www.ostan24.ir

اجتماعی، سیاسی

بوشهر، دشتستان

7

امواج خبر

نرجس تجمع

نرجس تجمع

www.amvajkhabar.ir

اجتماعی، فرهنگی

بوشهر، کنگان

 8  بانیان آزادی نیوز
 عباس کمالی
 عباس کمالی
 www.banianeazadinews.ir  اجتماعی، فرهنگی
 بوشهر، جم
 9 برازجان سلام 
سیده اعظم موسوی 
 سیده اعظم موسوی
www.borazjansalam.ir
 اجتماعی، ورزشی
 بوشهر دشتستان
 10 بوشهر ما 
سید حسین جعفری 
سید حسین جعفری 
 www.bushehrma.ir  اجتماعی
 بوشهر، بوشهر
11
بوشهری ها 
موسسه غیرتجاری هوشمند رسانه امروز 
 مازیار هوشمند
www.booshehriha.ir
اجتماعی، سیاسی 
 بوشهر، بوشهر
 12 پادیوار نیوز 
مرضیه منصوری زاده 
مرضیه منصوری زاده 
www.padivarnews.ir
 سیاسی، فرهنگی
بوشهر، بوشهر
13
پاس خبر 
سید جواد حسینی حقیقی 
سید جواد حسینی حقیقی 
www.paskhabar.ir
 سیاسی، فرهنگی
بوشهر، گناوه 
14
 پرستاری گروههای آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 
 فائزه جهان پور
www.njv.bpums.ac.ir
 پزشکی و پیراپزشکی
بوشهر، بوشهر 
 15 پسین 
 مهرنوش ذوالفقاری
مهرنوش ذوالفقاری 
 www.pesin.ir اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، بوشهر 
 16 پهلوان جنوب 
علی فکی
علی فکی 
www.pahlavanjonoub.ir
 ورزشی
بوشهر، بوشهر 
 17 پیغام بوشهر 
 رضا معتمد
رضا معتمد 
www.peigham.ir
اجتماعی 
بوشهر، بوشهر 
 18  پیک راه
مسلم یوسفی 
مسلم یوسفی 
www.peykrah.ir
 اجتماعی، فرهنگی
 بوشهر، بوشهر
 19 تاورتا 
یزدان شهیدزاده 
پزدان شهیدزاده 
www.tavarta.ir
 اجتماعی، ورزشی
 بوشهر، جم
 20 ثلاث 
سعید صفایی
 سعید صفایی
www.salas.ir
 اجتماعی، فرهنگی
 بوشهر، کنگان
 21 جامعه آنلاین 
داود داودی 
 داود داودی
 www.jameeonline.ir اجتماعی، سیاسی 
بوشهر، بوشهر 
 22  جنوب 24
 فرهاد پروین
فرهاد پروین 
www.jonoub24.ir
 اجتماعی، سیاسی
بوشهر، بوشهر 
23
چغادک نیوز 
 حسین سرمشقی
حسین سرمشقی 
www.choghadaknews.ir 
اجتماعی، فرهنگی 

بوشهر، بوشهر 

 24 خارگ نیوز 
حامد عرب زاده 
 حامد عرب زاده
 www.khargnews.ir اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، بوشهر 
 25 خبر بندر 
 محمد مظفری
محمد مظفری 
wwwkhabarebandar.ir
 اجتماعی، فرهنگی
بوشهر، گناوه 
 26 خورموج نیوز (حقایق نگار) 
محمدصادق افراسیاب 
 محمدصادق افراسیاب
www.khoormojnews.ir
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، دشتی
27
داد خبر 
بنت الهدی قدرتی
بنت الهدی قدرتی 
 www.daadkhabar.ir  اجتماعی، سیاسی
 بوشهر، برازجان
 28 دالکی خبر 
امید مجاهد 
امید مجاهد 
www.dalakikhabar.ir
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، دشتستان 
 29  دشتستان بزرگ
سیده رویا علوی شریف 
سیده رویا علوی شریف 
 www.dashtestanebozorg.ir اجتماعی، سیاسی 
 بوشهر، دشتستان
 30 دیار مهر 
 عبدالخالق اسدی منفرد
 عبدالخالق اسدی منفرد
www.deyaremehr.ir
 اجتماعی، فرهنگی
بوشهر، دشتستان 
31
 دیار جنوب
ایمان خوشقدم برازجانی
ایمان خوشقدم برازجانی 
 www.deyarejonoub.ir اجتماعی، اقتصادی 
بوشهر، برازجان 
32
روح البیان (چهل کلاغ) 
محمدابراهیم حاجی نژاد 
محمدابراهیم حاجی نژاد 
www.rooholbayan.ir
فرهنگی، سیاسی 
بوشهر، تنگستان 
 33 رویداد نفت 
محمدصادق رزمی 
محمدصادق رزمی 
www.roydadnaft.ir
حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
بوشهر، عسلویه 
 34  سپاس خبر
مبین شجاعی مقدم 
مبین شجاعی مقدم 
 www.sepaskhabar.ir اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، بوشهر
 35  سپهر جنوب
راضیه بوستانی 
در حال تغییر 
www.sepehrjonoub.ir
 اجتماعی، فرهنگی
بوشهر، برازجان 
 36 سخن مردم 
حبیب قاسمی 
 حبیب قاسمی
www.sokhanemardom.ir
اجتماعی، فرهنگی 
 بوشهر، دشتستان
 37 سلام فاریاب 
 محمدمهدی ملاکی
 محمدمهدی ملاکی
www.salamfaryab.ir
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، دشتستان 
 38 سیراف خبر 
اکبر توسلی 
در حال تغییر  
www.sirafkhabar.ir
سیاسی، اجتماعی 
بوشهر، بوشهر
 39 صبح بوشهر
محمود گودرزی 
 محمود گودرزی
www.sobhebushehr.ir
 اجتماعی، فرهنگی
 بوشهر، دشتستان
 40 صدای استان 
 وحید امیر
 وحید امیر
 www.sedayostan.ir سیاسی، اجتماعی 
 بوشهر، بوشهر
41
صدای فردا 
هومن خورشید 
روزبه کردونی 
www.sedayefarda.ir
 اجتماعی، اقتصادی
 بوشهر، بوشهر
 42 طب جنوب 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 
 ابراهیم عصفوری
 www.ismj.bpums.ac.ir  پزشکی و پیراپزشکی
 بوشهر، بوشهر
43
 فرهنگ 1404
 محمد نصیری
 محمد نصیری
www.farhang1404.ir
 اجتماعی، فرهنگی

بوشهر، بوشهر 

 44  فکر شهر
نرگس محمدزاده فرد 
نرگس محمدزاده فرد 
www.fekrshahr.ir
اجتماعی، سیاسی 
بوشهر، دشتستان 
 45  کاکی خبر
وحیده شنبدی 
وحیده شنبدی 
www.kakikhabar.ir
اجتماعی، فرهنگی 
 بوشهر، دشتی
 46  کنگان نیوز
ابراهیم صفائی 
 ابراهیم صفائی
 www.kangannews.ir اجتماعی، سیاسی 
 بوشهر، کنگان
 47 کنگان ورزش 
 حجت عبدالهی پور
حجت عبدالهی پور 
www.kanganvarzesh.ir
 ورزشی
 بوشهر، کنگان
 48 گام خبر 
عذرا شباب
عذرا شباب 
www.gamkhabar.ir
 اجتماعی، سیاسی
 بوشهر، بوشهر
49
گناوه آنلاین 
الیاس احمد حسینی 
الیاس احمد حسینی 
www.genavehonline.ir
اجتماعی، فرهنگی 
 بوشهر، گناوه
 50 مبشرین نور 
 علیرضا مشایخی
علیرضا مشایخی 
www.mobasherinnoor.ir
اجتماعی، فرهنگی 
بوشهر، بوشهر 
 51 مند دشتی 
 غلامعلی زارعی
غلامعلی زارعی 
 www.monddashti.ir  اجتماعی، سیاسی
بوشهر، بوشهر 
 52  نبض جوان
یوسف حسن پور 
یوسف حسن پور 
www.nabzjavan.ir
 اجتماعی، فرهنگی
بوشهر، کنگان 
 53 ندای استان 
 فاطمه کشاورز
فاطمه کشاورز 
 www.nedayostan.ir اجتماعی، فرهنگی 
 بوشهر، بوشهر
 54 ندای دشتی 
غلامعلی جمالی حاجیانی 
 غلامعلی جمالی حاجیانی
www.nedaydashti.ir
اجتماعی، فرهنگی 
 بوشهر، دشتی
 55 نفت آوران 
مهدی بحرانی 
مهدی بحرانی 
www.naftavaran.ir
اجتماعی، اقتصادی 
بوشهر، بوشهر 
 56 نفت امروز 
 موسسه غیر تجاری هوشمند رسانه امروز
مازیار هوشمند 
 www.irnaft.ir اجتماعی، اقتصادی 
بوشهر، عسلویه 
 57 نوای جنوب 
منوچهر رستم پور 
منوچهر رستم پور 
www.navayejonoub.ir
 اجتماعی
بوشهر، دشتستان 
58
 واثق
 دارا جوکار
دارا جوکار 
www.vaseg.ir
 اجتماعی، سیاسی
بوشهر، بوشهر 
59
 هامون ایران
اسماعیل حسام مقدم 
 سیده مهدیه امیری دشتی
 www.hamooniran.ir اجتماعی، سیاسی 
بوشهر، دشتستان