• پایگاه های خبری استان

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر/ لیست پایگاه های خبری دارای پرونده استان بوشهر

ردیف

عنوان سایت

مدیر سایت

ایمیل

1

لیمر

داود نوشادی

info@leymer.ir

2

چهار محل

میثم بشکوه

 

3

دلیران تنگستان

عباس صبوری

info@daliranetangestan.com

4

دوراهک نیوز

اصغر دوراهکی

info@dorahak.com

5

سینیز

روح الله زارع

Rouhollah20@gmail.com

6

110 نیوز

معصومه رحمانی فرد

Morteza.rahmanifar55@yahoo.com

7

نیم دری

مسعود عرب زاده

Nhmdari@gmail.com

8

آوای جم

علی دانشمند

Ali_danshmand560@yahoo.com

9

چغادک نیوز

حسین سرمشقی

info@choghadknews.ir

hossensarmashghi@yahoo.com

10

تنگستان نما

ناصر بازیار

nasserbazyar@yahoo.com

11

ترنم دشتی

وحید ابراهیمی

vehidebrahimi@yahoo.com

12

کوگانا

ظهیر بوشته

booshteh@gmail.com

13

مطاف 24

حسین اسدی

Dayyer11@yahoo.com

14

سپاس

فرهاد پروین

Farhad.pn24@gmail.com

15

جنوب نیوز

نوشاد نوشادی

info@gonoubnewsw.ir

16

کلاغ نیوز

محمد ابراهیم حاجی نژاد

info@40kalagh.net

17

کاکی نیوز

غلامعلی جمالی حاجیانی

info@kakinews.ir

jhajeyani@yahoo.com

18

اتحاد جنوب

اکبر صابری

ettehadjonoub@yahoo.com

19

فاریاب نیوز

محمد مهدی ملاکی

faryabnews@yahoo.com

20

دلوار نیوز

فرهاد سعیدی نژاد

Sajad-2767@yahoo.com

21

ناصرون

محمد پای بست

Mohammad.paybast@gmail.com

22

سیراف نیوز

سمیه کروندی گله دار

Info.sirafnews@gmail.com

23

نوا جنوب

منوچهر رستم پور

 

24

بی بی سی فارسی

عاطفه عبداللهی

info@bbcfars.ir