• موسسات فرهنگی هنری تک منظوره استان

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر/ لیست موسسات فرهنگی هنری تک منظوره

ردیف

نام مؤسسه

مدیرمسؤل

تاریخ صدور موافقتنامه

نوع فعالیت

تلفن

مکان

تاریخ صدور پروانه تأسیس

آدرس

تاریخ صدور اولیه

1

مؤسسه فرهنگی هنری سفیر لیان

محمد محمدی تبار

22010/120/20

18/3/89

زبان

3539570

بوشهر

20/12/91

15/1/91

بوشهر میدان امام خ سنگی نبش کوچه گلخانه

9492/120/20

4/11/89

2

مؤسسه فرهنگی هنری زبان آموز آریا

محمدعلی محسنی فرد

3873/120/20

10/5/89

زبان

2525150

2525470

بوشهر

1711/92/20

3/7/92

بوشهر میدان شهربانی کوچه مبل عسکری روبروی شورای حل اختلاف

فعال

3

مؤسسه فرهنگی هنری خانه زبان آوای جنوب

مجید عموری

5123/120/20

28/6/89

زبان

5563289

بوشهر

5123/120/20

28/6/89

بوشهر نبش خیابان شریعتی ساختمان پزشکان طبقه دوم

فعال

4

مؤسسه فرهنگی هنری زبانسرا آیندگان

صدیقه زارعی

2663/91/20

13/10/91

زبان

5555021

بوشهر

20700/92/20

9/7/92

بوشهر میدان امام خیابان امام کوچه مسجد امیرالمؤمنین

فعال

5

مؤسسه فرهنگی هنری تحقیقات و توسعه سیمای معاصر بوشهر

عبدالله ریسی

624/120/20

30/1/90

پژوهشی

5551308

بوشهر

 

بوشهر خیابان باغ زهرا کوچه بن بست عرفان 14

 

6

مؤسسه فرهنگی هنری اقدام پژوه استادان

ماشاالله عالی حسینی

3209/120/20

7/4/92

پژوهشی

 

بوشهر

2412/91/20

10/3/91

بوشهر کوی جبری ابتدای خ نادر کوچه قائم

 

7

مؤسسه فرهنگی هنری پیشرو اندیشه موفق پردیس

ابوالقاسم صیادی

6308/ 120/20

1/8/89

پژوهشی

2522044

بوشهر

18435/92/20

5/5/92

بوشهر خ نادر فرعی اول سمت راست انتهای خیابان بعد از ساختمان بازرگانی طبقه دوم

8923/120/20

27/10/90

8

مؤسسه فرهنگی هنری کنکاش پرداز بوشهر

پریسا امیری

3321/120/20

1/5/90

پژوهشی

5559562

بوشهر

1715/92/20

3/7/92

بوشهر باغ زهرا مجتمع تجاری زیتون

1636/91/20

27/6/91

9

مؤسسه فرهنگی هنری پویا قلم لیان

صدیقه مرادی

820/120/20

4/2/90

برگزاری دوره های ویراستاری تصحیح متون

07734854019

برازجان

887/92/20

10/4/91

بوشهر شبانکاره میدان امام حسین جنب رودحانه فضلی

فعال

10

مؤسسه فرهنگی هنری دانش گستر لیان

راضیه نوری

 

پژوهشی

5558425

بوشهر

 

بوشهر خیابان مطهری کوچه عرفان پ 30

 

11

مؤسسه فرهنگی هنری پژواک اندیشه خلیج فارس

محمد سرخوش

1921/92/20

30/7/92

برگزاری همایش و سمینار

2528150

بوشهر

23005/92/20

19/5/92

بوشهر خ سنگی کنار مسجد توحید کلینیک امام رضا

فعال

12

مؤسسه فرهنگی هنری هدیه رایانه دلوار

محسن زنده بودی

1989/120/20

12/3/90

آموزش کامپیوتر

07725622607

تنگستان

1726/92/20

6/7/92

بوشهر تنگستان بخش ساحلی دلوار

741/91/20

23/3/91

13

مؤسسه فرهنگی هنری مبین رایانه رستمی شمالی

حسین حیدری

273/120/20

24/1/90

آموزش کامپیوتر

 

رستمی شمالی

1713/92/20

3/7/92

بوشهر تنگستان بخش ساحلی دلوار- رستمی شمالی

فعال

14

مؤسسه فرهنگی هنری پدیده اندیشه خلاق

فضل اله بهروزی

16395/120/20

11/3/92

برگزاری همایش و سمینار

07734227486

برازجان

22396/120/20

3/9/92

بوشهر برازجان خیابان چمران پاساژ نادر طبقه اول سمت چپ جنب راه پله

فعال

15

مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه سرای مهان

راضیه غلامی

2581/91/20

5/10/91

پژوهشی

6229956

بوشهر

 

بوشهر خ سنگی روبروی بانک تجارت بالاتر از مؤسسه زبان آریا روبروی مسجد شهید عاشوری

فعال

16

مؤسسه فرهنگی هنری فاران نقره ای

محمدمهدی خبیری

9235/120/20

6/1/90

برگزاری همایش و سمینار

3538907

بوشهر

827/91/20

4/4/91

بوشهر خ بهشت صادق روبروی درمانگاه شهدا کوچه فردوس

فعال

17

مؤسسه فرهنگی هنری هیراد نور بوشهر

خیری شهابی

6822/91/20

15/7/91

برگزاری همایش و سمینار

3234070

گناوه

 

بوشهر گناوه خیابان امام خمینی روبروی آموزش و پرورش فرعی5 درب اول سمت راست

فعال

18

مؤسسه فرهنگی هنری هورنای بوشهر

کیانوش ملاکی

4132/91/20

29/11/91

برگزاری همایش و سمینار

2525150

بوشهر

 

بوشهر خ امام خمینی کوچه مبل عسکری

فعال

19

مؤسسه فرهنگی هنری زمزمه های روشن

عباس ریسی

10932/120/20

18/12/89

برگزاری همایش و سمینار

5551308

بوشهر

 

بوشهر باغ زهرا کوچه بن بست عرفان14

 

20

مؤسسه فرهنگی هنری بامداد پایا خلیج فارس

آتنا بشکوه

2951/120/20

19/4/90

برگزاری همایش و سمینار

 

بوشهر

 

 

 

21

مؤسسه فرهنگی هنری سورا پژواک بوشهر

جعفر نجات

 

پژوهشی

 

بوشهر

 

 

غیرفعال