تماس با ما

تماس با ما

آدرس : بندر بوشهر - میدان قدس - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر  

کدپستی:75146/13383

ایمیل:   boushehr.ershad@yahoo.com


روابط عمومی : تلفکس :  33332660-077

تلفنخانه:  8 الی 33320536-077

 فکس دبیرخانه: 33320537-077

دفتر مدیر کل: 33322559-077

فکس دفتر مدیرکل: 33328142-077

 

ارتباط با روابط عمومی

ارتباط با روابط عمومی


* = ضروری