• هنرمند گرامی لطفا فرم را با دقت هر چه بیشتر تکمیل نمائید

فرم ثبت نام هنرمندان نویسنده وشاعر
مشخصات فردی
نام ونام خانوادگی    
نام پدر    
شماره شناسنامه    
شماره ملی    
تاریخ تولد    
شهرستان    
تلفن همراه    
تلفن ثابت    
ادرس محل سکونت    
ادرس محل کار    
مشخصات هنری
رشته هنری    
مدت فعالیت    
بیوگرافی    
آثار هنری    

* = ضروری