• ارتباط با واحدهای داخلی اداره کل

                               

لیست تلفن های داخلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

ردیف

سمت

مسوول واحد

شماره

ردیف

سمت

مسوول واحد

شماره

1

تلفنخانه

آقای بردال

112ـ 111

21

واحد مطبوعات

آقای کره بندی

135

2

دیوان محاسبات

آقای مرادی

124

22

دفتر حراست

آقایان اعتماد شریفی

133

3

اداره سینمایی

آقایان جمالی - حاجب

115

23

کارشناس کتاب

خانم عباسی

147

4

برنامه و بودجه

آقای مشایخ ـ خانم زارعی

117

24

نقلیه

آقایان واثق- لطیفی

120

5

معاون قرآن و عترت

آقای عالی پور

117

25

رئیس اداری و مالی(کارپرداز)

آقای مشایخ ـ خانم زارعی

136

6

دفتر مدیرکل

خانم مسگر

118

26

روابط عمومی

آقایان قایدی - ریشهری

137

7

امور آگهی ها

خانم زنده بودی

119

27

روابط عمومی

خانم  سراجی ـ خانم غلامی نژاد

138

8

شبکه دولت

 خانم جلالی

141

28

سرایداری

خانم زنده بودی

-

9

امور حقوقی

آقای معروفی

121

29

ذیحساب

آقای سیامنصوری

140

10

معاون فرهنگی

خانم مظفری

127

30

انبار داری

آقای هوشمند

139

11

دبیرخانه

آقای حسینی

123

31

امور هنری

آقایان گل محمدی - محمودی فر

142

12

دیوان محاسبات

آقای جمالی

124

32

امور بانوان- حراست (2)

خانم نعمتی

143

13

امور اداری

آقای عالی پور

125

33

بایگانی حسابداری

خانم امیری

144

14

بایگانی و ماشین نویسی

آقای سلیمانی

126

34

تبلیغات

آقای سجادیان

148

15

 معاون اداری و مالی

آقای بردستانی

122

35

کارشناس مطبوعات

آقای نجفی

146

16

فن آوری اطلاعات

آقای محمدی

128

36

پژوهش

آقای فیروزی

116

17

حسابداری

آقایان چهتلی تخشا

129

37

چاپ و انتشارات

خانم اسماعیلی

148

18

تکثیر و مراسلات

آقای اهرم نژاد

130

38

واحد مهارت

خانم بوالخیری خانم گرامی

114

19

واحد قرآنی

آقای کامران ـ خانم ها خرند - رضایی

117

39

اداره فرهنگی

خانم بوشهری

150

20

کارشناس فرهنگی

خانم ها چهارلنگی ـ کره بندی

146

40
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر