معرفی اداره کلشرح وظایف

شرح وظایف

 • اجرای سیاست ها، خط مشی، مقررات، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان بوشهر.
 •  تقویت روح تحقیق و تفحص، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا، و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.
 • جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیت ادارات و واحد های دولتی استان جهت تنظیم کتاب فعالیتهای استان در چارچوب سیاست های شورای هماهنگی تبلیغات دولت.
 • برنامه ریزی فرهنگی تبلیغاتی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی.
 • انجام امور لازم برای حمایت، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی.
 • توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی.
 • حمایت از ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی هنری و سینمایی غیر دولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها.
 • مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی، هنری، سینمایی و کتابخانه های عمومی استان.
 •  تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر در زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع.
 • نظارت بر کار آموزشگاه های آزاد هنری، فرهنگی و سینمایی استان و نیز هنرستان های هنری و سینمایی و صدور مجوز ایجاد، توسعه و انحلال آن ها در چارچوب خط مشی و آئین نامه های مربوط و با هماهنگی معاونت ذیربط.
 • نظارت برکار مراکز، کانون ها، انجمن ها و مؤسسات هنری، فرهنگی و تبلیغاتی و سینمایی استان از طریق صدور مجوز ایجاد، انحلال یا توسعه آن ها با تائید معاونت ذیربط و بر اساس اختیارات تفویض شده.
 • نظارت بر کار و فعالیت های مؤسسات هنری، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغاتی و چاپ و انتشارات استان بوشهر در حدود آئین نامه ها و مقررات.
 • برگزاری جشنواره ها، مجمع، نمایشگاه ها و سایر فعالیت های نظیر فرهنگی هنری و سینمایی در استان و اعطای جوائز و اجرای طرح های تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاون مربوطه.
 • ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سرتاسر استان به ویژه نقاط محروم.
 • نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، در محدوده استان.
 • نظارت بر فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیت های مذهبی اسلامی استان.
 • تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرح های عمرانی مربوطه.
 • اقدام به نمونه سازی هنری، سینمایی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تکیه به نیروهای مستعد و بالقوه استان.
 • نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش ( سینما، تئاتر، نمایشگاه ها ...) در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوطه.
 • ایجاد ارتباط مستقیم و لازم با معاونت های مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارش های خاص حوزه های معاونت.
 • هماهنگی با معاونت های وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط.
 • انجام سایر اموری که از طرف وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود.