• دانلود آگهی مزایده مجتمع فرهنگی هنری استان

  • آگهی مزایده

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

آگهی مزایده عمومی


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد 6 مرکز فرهنگی و هنری و سینمایی خود در شهرهای بوشهر، گناوه، دیر ، خورموج و کنگان را به صورت اجاره  به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید                                   

1.         مهلت فروش اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 94/11/13 می باشد.

2.         مهلت تحویل اسناد توسط شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری 94/11/17 می باشد.

3.         تاریخ بازگشایی پاکت ها روز جهارشنبه 94/11/21 می باشد.

4.         پیشنهادها در سه پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل گردد :

الف – ضمانت نامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به میزان 10%  قیمت برآورد سالانه و هزینه های مصرفی حامل های انرژی به حساب شماره 2172611012002 نزد بانک ملی شعبه سنگی به نام وجوه سپرده تملک دارایی های سرمایه ای اداره کل

ب- اسناد مزایده شامل : مدارک معتبر دال بر سابقه ی فعالیت فرهنگی و هنری

ج- مدارک سجلی شرکت کننده (فتوکپی شناسنامه وکارت ملی)

5.         واگذاری مراکز بر اساس اجاره بهای تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری و پرداخت کلیه هزینه های آب، برق، گاز و سایر هزینه های مصرفی آن ها خواهد بود.

متقاضیان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم به دبیرخانه اداره کل یا پایگاه اینترنتی به نشانی زیر مراجعه نمایند.

اداره کل در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و اولویت با انجمن ها، آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی و موسسه های فرهنگی و هنری خواهد بود.

نشانی اداره کل :      بوشهر – میدان قدس -  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

نشانی اینترنتی :       www.ershadeboushehr.ir   

تلفن  : 33320538-0773332536    

 

 

 

 

 

 

 

                         مشخصات و نشانی مراکز قابل واگذاری و مبلغ پیشنهادی برای اجاره

                                       مبلغ ها به ریال

ردیف

نام مرکز

نشانی مرکز

جمع متوسط هزینه های مصرفی سالانه

مبلغ اجاره پیشنهادی

مبلغ سپرده

1

مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی بوشهر

بوشهر- منطقه ی بهمنی –  روبه روی فروشگاه رفاه

70.000.000

 

 

2

مجتمع فرهنگی و هنری کنگان

کنگان - شهرک بهشتی

75.000.000

 

 

3

سالن نمایش خورموچ

خورموج -  خیابان دانشجو-  جنب بوستان کودک

60.000.000

 

 

4

سالن نمایش دیر

دیر -  بلوار شهید بهشتی روبروی فرمانداری خیابان فرهنگ

70.000.000

 

 

5

سالن نمایش هنر گناوه

گناوه - خیا با ن  ساحلی

50.000.000

 

 

6

مجتمع فرهنگی و هنری نهم دی بوشهر

بوشهر -  خیابان رییس علی دلواری

220.000.000

 

 

 

اینجانب                      مدیر / مسوول                                                  ضمن بازدید از محل های مورد تقاضا و ارایه مبلغ پیشنهادی برای ردیف های                      و آشنایی کامل با کاربری فرهنگی و هنری این مراکز و آگاهی کامل از ضوابط و مقررات حاکم بر آنها، تعهد می نمایم که در صورت برنده شدن در مزایده ، ضمن رعایت مقررات و پرداخت مبلغ اجاره پیشنهادی ، کلیه هزینه های مربوط به مصرف آب و برق و گاز محل های مورد درخواست را در طول مدت اجاره پرداخت نمایم در ضمن متعهد می شوم:

1-     هزینه آگهی را پرداخت نمایم .

2-     در صورت برنده شدن در مزایده ملزم می باشم برای عقد قرداد اجاره ، سه برابر مبلغ پیشنهادی برای هر مورد را به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر تسلیم نمایم .

3-     محل مورد اجاره را بیمه کامل نمایم .

4-      ساعت کار را رعایت نمایم ( شش ماهه اول سال 8 صبح تا 10 شب و شش ماهه دوم سال 8 صبح تا 8 شب می باشد . خارج از ساعات مذکور منوط به توافق ظرفین قرارداد خواهد بود .

سایر توضیحات :

·         مبلغ متوسط درج شده برای هزینه های حامل های انرژی به صورت علی الحساب می باشد و مستاجر مکلف است مبلغ قبض را به روز پرداخت نماید

·         در مرحله ی عقد قرارداد اجاره، سه برابر مبلغ پیشنهادی سالانه برای هر مورد به صورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد از برنده ی مزایده دریافت خواهد شد..

 

 

 

 

 

 

                                                             (تقاضانامه)                           تاریخ ....../....../......13

شرایط متقاضیان جهت واگذاری ( به صورت اجاره )

الف – اشخاص حقوقی :

1-     دارا بودن مجوز فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع ذیربط 2-مدیر عامل ، مسوول و ...موسسه علاوه بر داشتن کلیه شرایط افراد حقیقی ( موضوع بند ب ) نباید کارمند شاغل دولت باشد .

ب- اشخاص حقیقی :

1-     داشتن حداقل سن 25 سال برای افراد متاهل و 27 سال سن برای افراد مجرد 2-داشتن تابعیت ایران 3- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت ذقانونی برای مردان 4-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 5-نداشتن سابقه محکومیت جوانی موثر 6-دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز7- اعتقاد به دین مبین اسلام 8-التزام به قانون اساسی جمهوری ایران 9- عدم عضویت در گروه های معاند و بر انداز

 

الف ) مشخصات متقاضی ( شخص حقوقی )

1-         نام شرکت یا موسسه :                             2-  مرجع صدور مجوز فعالیت :                                 3- شماره ثبت :                                                  

4- تاریخ ثبت :                             5- موضوع فعالیت :                                6- مدت فعالیت

 

ب) مشخصات متقاضی ( شخص حقیقی ) :

1-         نام :                               2- نام خانوادگی :                            3- نام پدر:                              

4-تاریخ تولد :                 5- شماره شناسنامه :                         6- محل صدور :                               7-محل تولد :                           8- تابعیت:                     9- دین :                                    10-مذهب                               11- جنسیت :                                   12- وضعیت تاهل :

13- آخرین مدرک و رشته تحصیلی :                                                        14- شماره ملی :

15- وضعیت خدمت وظیفه :                               16 –  نوع ایثارگری :                                             17 – شغل فعلی :

18- نشانی ، محل کار : استان                             شهر :                     خیابان :                     پلاک :

19- نشانی ، محل سکونت : استان :                   شهر :                   خیابان :                         پلاک :

کد پستی :                         تلفن :                                                    شماره همراه :        

پست الکترونیک :


 

ج ) سوابق تجربی متقاضی( شخص حقیقی یا حقوقی )

لطفا شرح مختصری از سوابق تجربی توانمندی ها و ظرفیت های نیروی انسانی و مالی خود را در رابطه با موضوع تقاضا نوشته و تصویر اسناد مربوط را ضمیمه نمایید .

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

                                                                                                             امضاء

 

اینجانب                     مدیر/ مسئول                                          موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و تعهد می نمایم که دارای شرایط مذکور می باشم . در صورت احراز خلاف ادعا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند سپرده واریزی جهت شرکت در مزایده را به نفع دولت ضبط نماید و این جانب هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت .