مجتمع های فرهنگی هنری استان بوشهر

 

مجتمع های فرهنگی هنری استان بوشهر

 

ردیف

نام مجتمع

مدیر مسئول

شهرستان

آدرس

وضعیت مدیریت

1

 مجتمع فرهنگی هنری 9 دی

 سید محمد گلافان

 بوشهر

 میدان رئیسعلی دلواری، جنب هتل دلوار

 بخش خصوصی

2

 مجتمع فرهنگی هنری نفت

 افسانه نجار

 دیر

 خیابان شهید بهشتی

 بخش خصوصی

 3  مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم
 نصرالله طوفانی
 دیلم  بلوار سید حسن نصرالله، روبروی آبفای روستایی
 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
 4 مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهینی 
سکینه عباس زاده 
 دشتستان برازجان، جنب بیمارستان مهر
بخش خصوصی 
 5 مجتع فرهنگی هنری اهرم 
سعید گل چمن 
تنگستان 
 اهرم، خیابان آبگرم، جنب اداره آموزش و پرورش
 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
 6 مجتمع فرهنگی هنری کنگان 
موسسه ندای باران 
کنگان 
روبروی مجتمع کنگان 
بخش خصوصی 
 7 مجتمع فرهنگی هنری شهید خاتمی 
جواد سالمی 
جم
 بلوار نگارستان، خیابان فرهنگ
بخش خصوصی  بخش خصوصی