اعطای تسهیلات اشتغالزایی (مشاغل خانگی)

در راستای حمایت از مشاغل و اعطای تسهیلات جهت راه اندازی مشاغل خانگی تعداد 9 پرونده از سهمیه ای که به اداه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیّر اختصاص یافته بود تعداد 8 پرونده با فعالیت گرافیک کامپیوتری تکمیل و جهت اعطاء وام به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شد. که پس از بازبینی پرونده ها در این اداره  جهت پرداخت وام  به بانک صادرات ارجاع گردید.