اخبار

انتشار فراخوان مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه

انتشار فراخوان مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه
به دلیل شرکت نکردن در مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه، فراخوان مناقصه برای دومین بار منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) براساس تاریخ های اعلام شده در ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

موضوع مناقصه: تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهر عسلویه .

برآورد تقریبی: 161/124/987/006

تضمین: 5/930/000/000

حداقل رتبه: رتبه 4 ساختمان و ابنیه و رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات .

برآورد براساس فهرست بهای سال 99 صورت گرفته است.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

محل دریافت استاد مناقصه: سامانه www.setadiran.ir .

مهلت زمانی دریافت اسناد: 31 تیرماه 99 (اطلاعات تکمیلی در سامانه ستاد) .

مهلت زمان ارائه پیشنهاد در سامانه مشخص گردیده است.

زمان بازگشایی پاکات: 11 مردادماه 99 .

سایر شرایط در سامانه مشخص شده است.

مبالغ دقیق برآورد در سامانه ستاد می باشد.

محل اعتبار پروژه از اوراق اسناد خزانه اسلامی می باشد.

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۳
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید