اخبار

مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه برای سومین بار به مناقصه گذاشته شد

مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه برای سومین بار به مناقصه گذاشته شد
مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان عسلویه، فراخوان مناقصه را برای سومین بار منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی طبق تاریخ های اعلام شده در ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.

موضوع مناقصه: تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهر عسلویه .

برآورد تقریبی:151/124/987/006

تضمین: 5/930/000/000

حداقل رتبه: رتبه 5 ساختمان و ابنیه و رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات .

برآورد براساس فهرست بهای سال 99 صورت گرفته است.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

محل دریافت استاد مناقصه: سامانه www.setadiran.ir .

مهلت زمانی دریافت اسناد: 23 مردادماه 99 (اطلاعات تکمیلی در سامانه ستاد) .

مهلت زمان ارائه پیشنهاد در سامانه مشخص گردیده است.

زمان بازگشایی پاکات: 3 شهریورماه 99 .

سایر شرایط در سامانه مشخص شده است.

مبالغ دقیق برآورد در سامانه ستاد می باشد.

محل اعتبار پروژه از اوراق اسناد خزانه اسلامی می باشد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید