اخبار

انتشار آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر

انتشار آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر
از سوی واحد عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، این اداره کل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخ های اعلام شده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید که به شرح زیر می باشد:

ردیف         موضوع مناقصه                                             براورد تقریبی                            تضمین           

1          بکارگیری تعداد 19 نفر نیروی شرکتی(کارگری) بصورت جمعی نیروی شرکتی                  ___                     700/000/000

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

·         محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد به  آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند

·         مهلت زمانی دریافت مناقصه  از سامانه ستاد : از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1400/02/15لغایت ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1400/02/21

·         مهلت زمانی ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 8 صبح روز شنبه1400/03/01

·         زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 9 صبح روز یک شنبه1400/03/02

·         مهلت زمان ارایه پاکت (الف)به واحد فنی اداره کل 1400/03/01 تا ساعت 12

·         مبلغ دقیق  براورد وضمانت نامه در سامانه ستاد درج خواهد شد

·         اطلاعات تکمیلی در سامانه ستاد می باشد.

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید