ارتباط با معاونین و حراست اداره کل

 

معاونین و مدیرحراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 مدرک تحصیلی
 شماره موبایل

مسئول دفتر

شماره تلفن

شماره فاکس

1

آنیتا مظفری

معاون فرهنگی و مطبوعاتی

 دکترای مدیریت آموزشی
 09177748607

علی کدخدایی

33332171

33332171

2

لیلا امیری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 فوق لیسانس حسابداری
 09173714392

علی کدخدایی

33332177

33332177

3

محمدحسین زندویان

 

معاون هنری و سینمایی

 لیسانس هنرهای نمایشی
 09172672850

محمدحسن واثق

33322158

33322158

4

حسن کرمی

 

مدیر حراست

 کارشناسی علوم تربیتی
 -

میلاد شریفی

33322836

33322836

 5  میثم بشکوه
 مدیر روابط عمومی
 فوق لیسانس ادبیات نمایشی
09173711600  _  33332660  33332660