ارتباط با روسای ادارات شهرستان

 

 

روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانی استان بوشهر

                                        

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 مدرک تحصیلی
 شماره موبایل

شهرستان

مسئول روابط عمومی

خط مستقیم

1

عبدالرضا شنان پور

سرپرست

 لیسانس مدیریت بازرگانی
 09179925748

دشتستان

 اکبر باوندنیا

34244686_077

2

حمید زارعی

رئیس

 لیسانس الکترونیک
 09177708652

دشتی

 ایوب آشنا

35325084_077

3

محمد بری

رئیس

 لیسانس حقوق
 09177757789

عسلویه

 محمد بری

-

4

ابوذر مختارزاده

رئیس

 فوق لیسانس ادبیات نمایشی
 09174023588

کنگان

 پریسا مشایخ

37213132_077

5

محمدعلی بهزادی

سرپرست

 دیپلم فرهنگ و ادب
 09107101559

تنگستان

 سعید گلچمن

35224245_077

6

علیرضا سبحانی

رئیس

 لیسانس علوم اجتماعی
 09177714651

گناوه

 عبدالرضا محمدی نژاد

33134500_077

7

غلامرضا ناطقی پور

رئیس

 لیسانس علوم انسانی
 09173750718

دیر

 مهدی نادریان

35426445_077

8

گل افروز حامدیان

رئیس

 فوق لیسانس الهیات
 09177754175

جم

 مینا دانش آموز

37633073_077

9

زهره محنایی

رئیس

 لیسانس مدیریت دولتی
 09173765623

دیلم

 نصرالله طوفانی

33240450_077