• ارتباط با روسای ادارات شهرستان

                             مدیران و سرپرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستان های تابع

                                           پیش شماره های استان بوشهر با 077 شروع می شود

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

محل خدمت

خط مستقیم

1

حمیده ماحوزی

مدیرکل

بوشهر

33522559

2

آنیتا مظفری

معاون فرهنگی

بوشهر

33521177

3

اکبر بردستانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

بوشهر

33521171

4

عبدالرضا عالی پور

معاون قرآن و عترت

بوشهر

33320538

5

شاهین نجفی

رئیس اداره

تنگستان

35224245

6

علیرضا سبحانی

رئیس اداره

گناوه

33134500

7

غلامرضا ناطقی پور

رئیس اداره

دیر

35426445

8

ابوذر مختارزاده

رئیس اداره

کنگان

37213132

9

گل افروز حامدیان

رئیس اداره

جم

37633073

10

زهره محنایی

رئیس اداره

دیلم

33240450

11

محمدحسین زندویان

رئیس اداره

دشتستان

34244686

12

حمید زارعی

رئیس اداره

دشتی

35325084