• مجوز آموزشگاه آزاد(موسیقی)

 

مجوز آموزشگاه آزاد(موسیقی) 

1-   6 قطعه عکس 4*3

2-   گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد

3-   تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه

4-   تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5-   تصویر برابر با اصل مدرک کارشناسی یا بالاتر.

6-   صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

7-   داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد

8-   برای افراد حقوقی علاوه بر مدارک فوق تصویر اساسنامه شرکت نیز لازم است

9-   داشتن امکانات کافی

زمان گردش کار : 3ماه 

 

1- 6 قطعه عکس 4*3

2- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

3- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هنری.

6- ارائه درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد هنری با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی.

7- ارائه مدارک، تصاویر یا مستنداتی از تجارب هنری متقاضی

8- داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد

زمان گردش کار : 2ماه 

 

 

راهنمای دریافت مجوز اجرای کنسرت موسیقی:

1- ارائه درخواست کتبی توسط سرپرست گروه با ذکر مکان اجراء

2- سه حلقه لوح فشرده یا نوار کاست از اجرای گروه با کیفیت مطلوب

3- سه نسخه از اشعار تایپ شده با ذکر نام شاعر که به تصویب شورای شعر استان رسیده باشد

4- عکس دسته جمعی از گروه با سازهای مربوطه.

5- تکمیل فرم بانک اطلاعات موسیقیدانان کشور توسط تمامی اعضای گروه

6- موافقت کتبی از مکان اجرا پس از اخذ نتیجه

 

زمان گردش کار : 2 هفته