• مجوز آموزشگاه آزاد(تئاتر)

 

 

مجوز آموزشگاه آزاد(تئاتر)

 

1- 6 قطعه عکس  4*3

2- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته هنری

6- ارائه درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد هنری با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی

7- ارائه مدارک، تصاویر و مستنداتی از تجارب هنری متقاضی

8- داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد

 

زمان گردش کار : 2 ماه و پانزده روز