• تازه های آموزشی

    

خبر #UTF از ۹ خبر

خبر #UTF از ۹ خبر
اردشیرمحمودی فرد: مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید با یک برنامه ریزی آموزشی بروز شوند
اردشیرمحمودی فرد: مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید با یک برنامه ریزی آموزشی بروز شوند
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی گفت: یکی از مشکلات کانون ها ضعف آموزش مدیران کانون ها ا
(۱۵ تیر ۱۳۹۲ ۰۹:۴۴)[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]