واحدهای داخلیواحد آموزش

واحد آموزش

مدیریت محترم واحد آموزش: سرکار خانم شهره سراجی

شماره تلفن: 33328075

شماره فکس: 33320537

ایمیل: boushehr.ershad@yahoo.com

آدرس: بوشهر _ میدان قدس _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

کدپستی: 7514613383