• حراست

مسؤل حراست :  عبدالحسین اعتماد

شماره تلفن :   33328236- 077

تلفن داخلی :  133

شماره فکس :  33328236- 077

ایمیل :   boushehr.ershad@yahoo.com      

آدرس :      بوشهر میدان قدس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

کد پستی :  7514613383