واحدهای داخلیامور اداری

امور اداری

مدیریت محترم امور اداری: جناب آقای سردار عالی پور

شماره تلفن: 33320537

شماره فکس: 33320537

سامانه پیامکی: 500020115050

ایمیل: boushehr.ershad@yahoo.com

آدرس: بوشهر _ میدان قدس _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

کدپستی: 7514613383