• روابط عمومی

مدیریت محترم روابط عمومی : جناب آقای عبدالرضا شنان پور

شماره تلفن :   33332660- 077

شماره فکس :  33332660- 077

سامانه پیامکی :  500020115050

ایمیل :   boushehr.ershad@yahoo.com      

آدرس :      بوشهر میدان قدس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

کد پستی :   7514613383