واحدهای داخلیواحدهای داخلی

واحدهای داخلی اداره کل

 

ارتباط با واحدهای داخلی اداره کل

 

ردیف

واحد داخلی

مسئول واحد

کارشناس یا کارشناسان

شماره داخلی

1

 

اطلاعات و تلفنخانه

 

-

حسین بردال، ابراهیم نادری  

112 _111

2

 

  روابط عمومی

میثم بشکوه

حمزه قائدی حقیقی، حسین ریشهری نژاد، سجاد خارستانی

138 _137

 3  مطبوعات
 محمد نجفی
ناهید زارع
149
 4 امور سینمایی
عبدالرسول جمالی 
صادق زنده بودی
141
5
رئیس اداره فرهنگی
فریما بوشهری 
صدیقه اشرافی
150
 6 آموزش
شهره سراجی 
شایسته گرامی 
 114
 7  چاپ و انتشارات
زهرا اسماعیلی
-
 131
 8  شورای فرهنگ عمومی
مصطفی فیروزی 
-

121

 9 کانون آگهی و تبلیغات 
عبدالصمد دشتی 
 -  148
 10 آموزشگاه های هنری 
معصومه عباسی 
 سیده یاسمین امیرزاده
113
11
امور هنری 
محمد علی گلمحمدی 
-
142
12
حوزه تئاتر و نمایش
اردشیر محمودی فرد 
-
142
 13 امور آگهی ها 
زاشرف زنده بودی
شاهرخ هوشمند

146

 14  بیمه تکمیلی
 فرح قائدی
 -  120
 15 انبارداری 
سید محمدباقر لطیفی 
 -  139
 16 ارزیابی عملکرد 
معصومه بوالخیر 
-
 119
 17 موسسات فرهنگی و هنری 
 پروانه غلامی نژاد
 -  114
 18  امور حقوقی
سکینه خجسته فر 
 - 116

19

شبکه دولت 
فاطمه جلالی ریشهری 
 - 123
 20 بایگانی
حسین سلیمانی 
 - 126
21
امور اداری 
سردار عالی پور 
سید عبدالخالق حسینی، فاطمه جلالی ریشهری 
 125
 22 کارشناس بودجه 
حجت تخشا 
 -  129
 23 فناوری اطلاعات 
 غلامرضا محمدی
 - 128
 24 حسابداری 
رضا چهتلی 
ساناز حقیقی، مدینه کره بندی 
136
 25 تکثیر و مراسلات 
محمدخلیل اهرم نژاد 
خلیل احمدزاده
 131
26
امور قرآنی 
ابراهیم کامران 
زینت خورند 
 121
 27 ماشین نویسی 
رقیه رضایی
-
 119
28
طرح های عمرانی 
حسین صیادی 
 ندا مظفری، علی حیدری، حسین حاجیانی نیا
 145
 29 کارپرداز 
حسن حاجب 
-

 129

 30  کارشناس کتاب
پرسا امیری 
-
 147
 31 امور بانوان 
زینت خورند 
 -  121
32
 بیمه هنرمندان
مدینه کره بندی
 -  129
33
 آمار و اطلاعات
سعید بیات 
 -  136
 34 امور نقلیه 
امور اداری 
 مصیب احمدی، محمدعلی ممسنی و غلامرضا ابراهیمی
125

 

  33328075 و 33320536 و 33320538 شماره تماس های ارباب رجوع جهت ارتباط با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر است.